Yuuwaku x Rouge
Artista: Oda Non
Paginas: 08
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot