Weekly Island
Artista: Tsuina
Paginas: 26
Tradutor: Rai Staz
Tipo: Doujin