Trick or Megu
Artista: Mutou Mato
Paginas: 08
Tradutor: Mkof
Tipo: One-shot