Silhueta 2x2
Silhouette 2×2
Artista: Esuke
Paginas: 24
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot