Shitsuke Iroiro
Artista: Tukinowagamo
Paginas: 22
Tradutor: Rai Staz
Tipo: Doujin