Secret Love Tsurara
Artista: Mutou Mato
Paginas: 08
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot