Por Favor Ganhe Mais Peso, Nitta-San
Nitta-San Taijuu O Fuyasite Kudasai