Nozoki? - Peeping?
Artista: Makio
Paginas: 04
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot