Natsuiro no Ruri
Artista: Mda Starou
Paginas: 08
Tradutor: Loremel
Tipo: One-shot