Narukami-Kun tem um Pau Gigante
Classmate no Narukami-kun ha Chinpo ga Dekai