Muramura Hiyake Ato
Artista: Gengorou
Paginas: 08
Tradutor: Haruka Tenoh
Tipo: One-shot