A Porta da Minatsu
Minatsu's Door
Artista: E-musu Aki
Paginas: 10
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot