MikiKiss
Artista: Hisasi
Paginas: 08
Tradutor: Yakumo
Tipo: One-shot