Meu Professor
My Teacher
Artista: Serizawa
Paginas: 06
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot