Love for You!! ×10
Artista: Yanyo
Paginas: 08
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot