Kawaiku Totte
Artista: Henreader
Paginas: 22
Tradutor: Rai Staz
Tipo: Doujin