Jukebox 19
Artista: Tsukumo gou
Paginas: 20
Tradutor: Rai Staz
Tipo: Doujin