Ingoku
Artista: Sagano Yuuji
Paginas: 09
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot