Ichiri Hyakugai
Artista: Aki
Paginas: 17
Tradutor: Rai Staz
Tipo: Doujin