Great Manager Chikako
Artista: Amano Ameno
Paginas: 18
Tradutor: GGWP
Tipo: One-shot