Bergamo
Artista: Shiokonbu
Paginas: 22
Tradutor: Alisa
Tipo: Doujin