Atatame Jouzu No Reimu-San
Artista: Michiking
Paginas: 20
Tradutor: Rai Staz
Tipo: Doujin