Akizuki-san From 103
Artista: Bosshi
Paginas: 08
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot