2nd Lip
Artista: Hamao
Paginas: 16
Tradutor: Rai Staz
Tipo: One-shot